"Nová silikonová náhrada mi pomáhá prožívat každý den radostněji."

Dana Svozilová

Epitéza levého oka
celý příběh

ČT Studio 6 víkend – natočilo o nás videoreportáž „Moderní protézy“

Soulad umění a technologie

Vítejte na stránkách, které jsou věnovány silikonovým náhradám částí lidského těla - protézám a epitézám. Tyto pomůcky jsou zhotovovány individuálně pro pacienty, kteří utrpěli ztrátu části těla v důsledku úrazu, onkologického onemocnění, chirurgického zákroku nebo mají vrozenou vadu.


Protetické silikonové náhrady jsou vhodné zejména v případě ztráty tkání, které nelze rekonstruovat chirurgickým zákrokem. Mezi hlavní přínosy těchto pomůcek patří obnova přirozeného vzhledu, funkční a psychické výhody pro uživatele a zabránění sociální izolaci.


Při zhotovení těchto pomůcek vycházíme z osobního přístupu k uživateli, řemeslné zručnosti i uměleckých schopností našich pracovníků a aplikace nejmodernějších technologií a materiálů. Komfort pomůcky, optimální funkce, přirozený vzhled a umožnění návratu k původnímu životnímu stylu je to, co vám můžeme nabídnout.


Jste-li rozhodnuti změnit svůj život, jsme připraveni Vám pomoci.