Slovník pojmů

Alginát

Otiskový materiál s širším využitím než latex. Je dodáván ve formě prášku, když se smísí s vodou, vytvoří tekutinu, která se během pár minut změní na elasticky pevnou.

 

Alergická reakce

Abnormální fyziologická reakce na chemický nebo fyzikální podnět.

 

Anaplastolog

Člověk, který rekonstruuje znetvořené nebo chybějící části lidského těla umělými prostředky.

 

Anaplastologie

Směs umění a vědy sloužící k rekonstrukci znetvořených nebo chybějících částí lidského těla umělými prostředky.

 

Anomálie

Odchylka od normálního anatomického vzhledu, vývoje nebo funkce.

 

Aurikulární protéza

Snímatelná protéza, která uměle proteticky rekonstruuje část nebo celé ucho.

 

Benigní

Nemaligní, neopakující se a neohrožující na zdraví nebo životě.

 

CAD-CAM

Zkratka pro Computer Aided Design – Computer Aided Manufacturing. Znamená postup počítačového podpory konstruování (CAD) a počítačové podpory obrábění (CAM)

 

Diagnóza

Stanovení druhu onemocnění.

 

Epitéza

Protéza, která je uchycena na měkké tkáně.

 

Faciální ortéza

Snímatelná protéza, která proteticky nahrazuje část tváře ztracené při traumatu, operaci, nebo jako důsledek vývojové vady.

 

Hemifaciální

Týká se nebo postihuje pouze jednu stranu obličeje.

 

Implantát

Objekt nebo materiál (aloplastický materiál nebo jiné tkáně), který je částečně nebo úplně vložen nebo transplantován do těla, jeho účel je terapeutický, diagnostický, protetický nebo experimentální.

 

Inertní

Chemicky nereaktivní.

 

Kongenitální vada

Vada, která se vztahuje k okamžiku porodu – vrozená vada.

 

Kraniofaciální defekt

Malformace postihující hlavu a obličej.

 

Lůžko

Zakázkově vyráběná kontaktní část padnoucí na pahýl. Poskytuje prostředky pro přenos zátěže z končetiny na podložku a poskytují oporu přes zbývající části protézy.

 

Maligní

Zhoubný, rozrůstající se, život ohrožující.

 

Melanom

Maligní tumor tvořený pigmentovými buňkami s melaninem, je charakteristický černou barvou.

 

Nasální protéza

Odnímatelná protéza, která proteticky nahrazuje část nebo celý nos.

 

Oční protéza

Protetická náhrada oka chybějícího z důvodu traumatu, operace nebo vrozené vady. Protéza nenahrazuje chybějící víčka, okolní kůži, sliznice nebo svaly.

 

Orbitální epitéza

Epitéza, která proteticky nahrazuje oko, oční víčka, okolní tvrdé i měkké tkáně ztracené při traumatu nebo operaci.

 

Osseointegrace

Přímé připojení nebo spojení mezi kostní tkání a aloplastickým materiálem bez zásahu do pojivové tkáně.

 

Otok

Abnormální hromadění tekutiny v tkáních.

 

Otiskový materiál

Látka nebo kombinace látek používaná k otisku nebo tvarové reprodukci.

 

Pahýl

Část končetiny zachovaná po amputaci.

 

Parciální amputace ruky

Distální amputace jednoho nebo více falangů nebo metakarpů, nebo resekce jakékoli úrovně palce.

 

Protéza

Umělá náhrada chybějící části lidského těla.

 

Protetika

Obor, který se zabývá náhradou chybějících částí lidského těla protézami.

 

Retence (zavěšení)

Spojení protézy a lidského těla, která zabezpečuje vzájemnou soudržnost při působení vnějších sil.

 

Rhinectomie

Chirurgické odstranění nosu.

 

Rhinoplastika

Chirurgická operace nosu - rekonstrukční, obnovující nebo kosmetická.

 

Silikon

Viskoelastický polymerový materiál vhodný pro protetické náhrady – protézy a epitézy. Výborné mechanické vlastnosti, možnost barvení, biokompatibilní materiál.

 

Stálost barvy

Technický termín pro odolnost barvy ke změnám (blednutí, tmavnutí, změny odstínu)

 

Zkušební lůžko

Jednoúčelové lůžko k ověření celkového tvaru před výrobou definitivního lůžka epitézy nebo protézy.