Postup zhotovení silikonových náhrad

Individuální zhotovení silikonové náhrady vyžaduje úzkou spolupráci uživatele a protetického pracoviště. Uživatel se společně s našimi odbornými pracovníky podílí na návrhu silikonové náhrady, jejím tvarovém a barevném provedení.
Při standardním postupu jsou nezbytné následující návštěvy uživatele na našem pracovišti: