Adamovský Tomáš a Meca Jarek

Jejich řemeslné schopnosti, znalosti materiálů a technologií jsou oporou pro vývojové i výrobní projekty.

Zabezpečují veškerou technologickou i materiálovou podporu pro projekt. Podílí se na ověřování vlastností silikonových materiálů, vyvíjí technologické postupy. Provádějí dílčí technologické úkony při zhotovení silikonové náhrady.


Absolventi střední školy s technickým zaměřením. Podíleli se na řešení řady výzkumných a vývojových projektů, které byly zaměřeny na aplikaci moderních materiálů a high-tech technologií pro obor ortotiky a protetiky.