Rosický Jiří, Ing.,CSc.

Aplikací moderních technologií a postupů posouvá anaplastologii do dalšího rozvojového stádia.

Provádí konzultace s pacienty a zpracovává podklady pro schválení poukazu. Při výrobě silikonových náhrad zpracovává digitální fotografie, podílí se na návrhu tvarového a barevného řešení, zodpovídá za 3D skenování, počítačové modelování a rapid prototyping.


Absolvent Strojní fakulty VUT v Brně. Zakladatel firmy Ortopedická protetika Frýdek-Místek, pracuje také jako pedagog na Fakultě zdravotnických studií Ostravské univerzity. V oboru anaplastologie (zhotovení silikonových epitéz a protéz) absolvoval odborné stáže a školení v USA a Velké Británii. Výsledky týmové práce prezentuje formou přednášek a publikací v ČR i zahraničí. Je členem Mezinárodní anaplastologické společnosti.