Oscar

epitéza levého ucha

Oscar se narodil v roce 2004 se 4.stupněm onemocnění zvaném MICROTIS. To znamená, že nemá žádnou část vnějšího ucha na levé straně, pouze malý kožní útvar v úrovni dolní čelisti. Pro nás jako rodiče bylo hlavní přání, aby syn co nejdříve podstoupil chirurgickou rekonstrukci. Ale v České republice se to provádí až ve 12 nebo 13 letech. Takže jsme museli čekat a naučit se žít s tímto problémem od začátku života Oscara.

Když jsme se dozvěděli o protetice obličeje, tak to nejprve byla hrozná představa – umělé ucho. Ale jakmile jsme více pátrali o technologiích a přečetli si osobní zkušenosti uživatelů,tak se to pro nás stalo hlavní prioritou. Snili jsme o tom, že jednou se to objeví v USA, kde tuto techniku vyvinuli.

Pak jsme ale díky internetu našli pracoviště Ortopedické protetiky ve Frýdku-Místku. Na toto pracoviště nás navedla Mezinárodní asociace anaplastologie. Ihned jsme se tam objednali a během několika fascinujících týdnů měl náš 6 letý syn nové ucho.

Ortopedická Protetika Frýdek-Místek je zařízení se špičkovými technologiemi, odborníky a umělci,kteří jsou specializovaní a plně zaměřeni na svou práci. Jsou schopni vytvořit dokonalý “klon” druhého ucha pomocí různých digitálních skenovacích technologií a pak dokonale reprodukovat barvy a texturu ze zachovalého ucha. Na uchu jsou dokonce vytvořeny i žíly. Ucho je úžasné umělecké dílo a dokonalá kopie. Když jsme navštívili Oscarova ušního lékaře v Praze, tak nebyl schopen poznat,že se jedná o ucho ze silikonu.

Je to jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsme kdy udělali. Oscar své nové ucho miluje a je na něj pyšný. Už se nemůže dočkat, až to všem všechno povypráví. Vůbec se za to nestydí. Pro něj je silikonové ucho něco navíc a velmi “cool”.
Je důležité upozornit na to, že se jedná o bezbolestné, rychlé, snadné a velmi estetické řešení. Materiál je odolný a velmi snadno se udržuje. Když ucho každý večer sundáváme, tak se neobjevuje žádná kožní reakce. Každodenní aplikace lepidla je zanedbatelný problém ve srovnání se všemi ostatními aspekty.
Náš největší dík patří panu Ing.Rosickému a umělci Mariovi, spoluzakladatelům Klubu Ucho. Bylo nám potěšením s nimi úzce spolupracovat a těšíme se na další příležitosti, když bude Oscar růst, udělat zázrak.

Elizabeth a Dalibor
Praha, 2011

 

Oscar was born in 2004 with Grade 4 Microtia/Anotia. He has no outer ear on the left side except for a small skin tag at his jaw line. As parents, our first wish was to arrange surgical reconstruction as soon as possible. But in the Czech Republic, this is not done until 12 or 13 years of age. So we had to wait, and learn to live with unwanted attention in Oscar’s early years.

When we heard about facial prosthetics, it was a strange idea at first – an artificial ear.  But as we learned more about the technology and read about personal experiences, it ultimately became our preferred option. We began to dream of maybe going to the US someday, where this technique was developed.
Then we found Ortopedická Protetika in Frydek Mistek, when an internet search led us to the International Anaplastology Association.  We phoned immediately, and within a few quick, fascinating weeks, our son, at 6 years old, had a new ear!

Ortopedicka Protetika’s facility is filled with top technology, experts, and artists, all of whom are quite dedicated and focused in their work. They were able to produce a perfect “clone” of the other ear using various digital scanning techniques, and then re-produce perfect color, texture and even transparency of an organic ear. Even the appearance of veins was added!

The ear is a beautiful work of art, and a perfect illusion. When we visited our son’s audiologist in Prague, the doctor was actually touching it without recognizing that it was silicone!

This is one of the best decisions we have ever made. Oscar loves his ear, and is so proud of it that he can’t wait to tell people he meets all about it! He does not hide behind it at all. For him, a silicone ear is something extra, and very cool!

It is essential to emphasize that this is a pain-free, fast, easy, and very aesthetic solution. The material is durable, and very easy to care for. When we remove it every night, there is no skin reaction. The inconvenience of working with glue each morning is small compared to these considerations.
Our biggest thanks go to Ing. Rosicky and the artist Mario, co-founding members of “Klub Ucho!” It was a pleasure working closely with them, and we look forward to the next opportunity, as Oscar grows, to make a miracle.

Elizabeth and Dalibor
Prague, 2011