Počítačové modelování

Vytvoření počítačového modelu silikonové protetické náhrady jako symetrického obrazu naskenovaného objektu. Pomocí prostorové vizualizace silikonové náhrady lze optimalizovat její tvar a rozměry.