Rapid prototyping

Rapid prototyping

Zhotovení fyzického modelu náhrady části těla metodou rapid prototyping. Využíváme metody 3D Print a FDM. Slouží k posouzení tvarové vhodnosti náhrady a jako podklad ke zhotovení silikonové náhrady.