3D Skenování (reverse engineering)

Umělecké pomůcky

Digitální metoda zachycení prostorového 3D tvaru zachované i postižené části těla. Využíváme laserové i optické 3D skenery.